Exemples reals d’instal·lacions

Descobreix les diferents tipologies d’instal·lacions amb exemples reals de França.